PN-EN 54-13:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-13:2007 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności części

Zakres

Określono wymagania dotyczące oceny kompatybilności i zdolności do łączenia części składowych systemu, które albo spełniają wymagania EN 54 albo - jeżeli nie ma odpowiednich norm EN 54 - spełniają wymagania specyfikacji producenta. Zawarto tylko te wymagania systemowe, które są niezbędne do oceny kompatybilności.Określono wymagania dotyczące integralności systemu sygnalizacji pożarowej, kiedy jest on podłączony do innych systemów.Podano wymagania dotyczące metod oceny kompatybilności i zdolności do łączenia, jak również badań części składowych systemu. Zdefiniowano 13 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 54-13:2005 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności części
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 05-01-2007
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-13:2005 [IDT]
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 54-13:2007 - wersja polska