PN-EN 54-12:2015-05 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny dla czujek liniowych działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego do wykrywania dymu, wykorzystujących tłumienie i/lub zmiany tłumienia wiązki optycznej, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych wewnątrz budynków (patrz EN 54-1:2011).
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) czujek liniowych działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego pod kątem zgodności z niniejszą EN.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
- czujek liniowych działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego zaprojektowanych do pracy z rozstawami między podzespołami naprzeciwległymi mniejszymi niż 1 m;
- czujek liniowych działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego, w których długość drogi optycznej jest określana lub ustawiana za pomocą zintegrowanego mechanizmu;
- czujek liniowych działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego o specjalnych właściwościach, których nie można ocenić metodami badań podanymi w niniejszej Normy Europejskiej.

UWAGA Pojęcie „optyczny” jest stosowane do opisania tego zakresu widma elektromagnetycznego emitowanego przez nadajnik, do którego jest dostosowany odbiornik; nie jest ograniczone do widzialnych długości fali.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-12:2015-05 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-12:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 54-12:2005 - wersja polska
ICS 13.220.20