PN-EN 508-2:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 2: Aluminium

Zakres

Niniejsza część EN 508 określa wymagania dotyczące samonośnych arkuszy profilowanych układanych na zakład, przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych w: pokryciach dachowych, wykładzinach i okładzinach ściennych, wykonanych z blachy aluminiowej z obróbką lub bez obróbki powierzchni (dodatkowe powłoki organiczne lub anodowanie).
W niniejszym dokumencie określono charakterystykę ogólną, definicje, klasyfikacje i etykietowanie wyrobów, a także wymagania dotyczące surowców, z których wyroby mogą być wytwarzane. Jest przeznaczona dla producentów lub odbiorców do oceny wyrobów przed wysłaniem ich z fabryki po kątem spełnienia wymagań umożliwiających wprowadzenie do obrotu. Określa wymagania dla wyrobów potwierdzające możliwość przeniesienia obciążeń użytkowych.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich samonośnych arkuszy profilowanych, układanych na zakład, przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych w: pokryciach dachowych, wykładzinach i okładzinach ściennych, z wyjątkiem dachówek o powierzchni mniejszej niż 1 m² i wyprodukowanych metodą tłoczenia. Niniejsze profilowane blachy dachowe są projektowane do przeniesienia obciążeń wiatrem, deszczem i śniegiem oraz na obciążenia dodatkowych nieznacznych obciążeń związanych z utrzymaniem obiektu.
Niniejszy dokument nie obejmuje wyrobów przeznaczonych do celów konstrukcyjnych, tj. nie obejmuje wyrobów sklasyfikowanych w: klasie III (wg EN 1999-1-4), w klasach I i II (zgodnie z EN 1999-1-4), przeznaczonych do usztywnienia konstrukcji budynku poprzez zapewnienie nośności na zginanie lub na stałe obciążenia statyczne (z wyłączeniem metalowych blach samonośnych).
Nie uwzględniono wymagań dotyczących konstrukcji wsporczej, projektowania przekrycia dachowego oraz wykonywania połączeń i obróbek blacharskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 508-2:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 2: Aluminium
Data publikacji 11-12-2019
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 508-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 508-2:2010 - wersja polska
ICS 91.060.20