PN-EN 50636-2-100:2014-10 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-100: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych, zasilanych z sieci, ogrodowych dmuchaw, odkurzaczy i dmuchawo-odkurzaczy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i ich weryfikację w odniesieniu do projektowania i budowy ręcznych, zasilanych z sieci elektrycznych odkurzaczy ogrodowych i dmuchawo-odkurzaczy z rozdrabniaczami, lub bez, oraz dmuchaw ogrodowych zwanych od tego miejsca
maszyną(-ami) do użytkowania i wokół domu lub w podobnych celach, których jednofazowe napięcie znamionowe jest nie większe niż 250 V.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
- maszyn napędzanych silnikami spalinowymi;
UWAGA 1 Urządzenia napędzane silnikiem spalinowym są objęte normą EN 15503.
- maszyn napędzanych z zewnętrznego źródła energii;
- maszyn zasilanych trójfazowo;
- odkurzaczy stosowanych przede wszystkim w pomieszczeniach, do czyszczenia zasysanej wody lub oporządzania zwierząt;
UWAGA 2 EN 60335-2-2 dotyczy tego typu maszyn .
- walców, prowadzonych ręcznie (wspartych na kołach) i samojezdnych;
- kombinacji dmuchaw i odkurzaczy napędzanych z sieci i/lub zasilanych z akumulatorów, z wewnętrznymi silnikami spalinowymi (hybrydowych);
- dmuchaw z plecakową jednostką napędową i odkurzaczy z plecakową jednostką napędową.
Aspekty EMC i środowiskowe, z wyjątkiem hałasu, nie zostały uwzględnione w niniejszej normie.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich pojawiających się znaczących zagrożeń stwarzanych przez ręczne, zasilane z sieci, odkurzacze ogrodowe, dmuchawo-odkurzacze ogrodowe z rozdrabniaczami, lub bez, oraz dmuchawy ogrodowe, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w dających się przewidzieć warunkach nieprawidłowego użytkowania
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do maszyn, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CENELEC.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50636-2-100:2014-10 - wersja polska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-100: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych, zasilanych z sieci, ogrodowych dmuchaw, odkurzaczy i dmuchawo-odkurzaczy
Data publikacji 27-11-2015
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 50636-2-100:2014 [IDT], IEC 60335-2-100:2002 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 13.120, 65.060.70