PN-EN 50632-2-11:2016-12/A1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek kątowych i prostych

Zakres

Zmodyfikowano Przedmowę europejską.

Zmodyfikowano Podrozdział 4.3, "Warunki pracy” zastępując obecną Tablicę nr 101 następującą nową tablicą:

--> Tablica 101 — Warunki pracy pilarek kątowych przeznaczonych do cięcia drewna

Dodano nową Tablicę 102:

--> Tablica 102 — Warunki pracy pilarek prostych przeznaczonych do cięcia drewna

Po Rozdziale 6 dodano Rysunki 101, 102 i 103:

--> Rysunek 1 — Położenie obrabianego przedmiotu, narzędzia i operatora podczas badań pilarek kątowych
--> Rysunek 2 — Położenie obrabianego przedmiotu, narzędzia i operatora podczas badań pilarek prostych
--> Rysunek 3 — Stelaż typu A

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50632-2-11:2016-12/A1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek kątowych i prostych
Data publikacji 08-11-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 50632-2-11:2016/A1:2021 [IDT]
ICS 25.140.20, 13.040.40