PN-EN IEC 61753-091-02:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 091-02: Niezakończone złączami trójportowe jednomodowe cyrkulatory światłowodowe z niepełną cyrkulacją dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane

Zakres

Niniejsza część IEC 61753 zawiera minimalne wymagania dotyczące badań i pomiarów oraz ostrości narażeń, które powinien spełnić cyrkulator światłowodowy zgodny z IEC 62077, aby mógł być sklasyfikowany jako zgodny z wymaganiami dotyczącymi cyrkulatorów używanych w środowisku kontrolowanym zgodnym z IEC 61753-1:2018 i IEC 61753-1:2018/AMD1:2020. Wymagania obejmują niezakończone złączami jednomodowe trójportowe cyrkulatory optyczne z niepełną cyrkulacją dla kategorii C, stosowane w środowiskach kontrolowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61753-091-02:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 091-02: Niezakończone złączami trójportowe jednomodowe cyrkulatory światłowodowe z niepełną cyrkulacją dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane
Data publikacji 15-11-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61753-091-02:2022 [IDT], IEC 61753-091-02:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61753-091-2:2013-06 - wersja angielska
ICS 33.180.20