PN-EN 50367:2012 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wzajemnego oddziaływania pomiędzy pantografami a sieciami jezdnymi górnymi, w celu osiągnięcia interoperacyjności.
UWAGA Wymagania te zostały zdefiniowane w celu ograniczenia liczby typów pantografów, nazywanych „pantografami interoperacyjnymi", łącznie z geometrią i charakterystykami kompatybilnych sieci jezdnych górnych.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano parametry i wartości dotyczące wszystkich planowanych
i przyszłych linii.
W Załączniku B (informacyjnym) podano niektóre parametry dotyczące istniejących linii.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50367:2012 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)
Data publikacji 24-11-2015
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50367:2012 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50367:2006/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 50367:2006 - wersja angielska
ICS 29.280