PN-EN 50131-2-6:2012 - wersja polska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy zdefiniowanych lub niezdefiniowanych połączeń przewodowych lub bezprzewodowych czujek otwarcia stykowych (magnetycznych) dla stopni ochrony od 1 do 4 (patrz EN 50131-1). Zawiera wymagania dla czterech klas środowiskowych, obejmując zastosowania w przypadku lokalizacji wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, jak wymieniono w EN 50130-5. Czujka powinna spełniać wszystkie wymagania dotyczące określonego stopnia zabezpieczenia. Oprócz funkcji wymaganych określonych w niniejszej normie czujka może mieć funkcje dodatkowe, jednak ich istnienie nie może mieć wpływu na prawidłowe działanie funkcji podstawowych. W dalszej treści niniejszej Normy Europejskiej obie oddzielne części czujki otwarcia stykowej (magnetycznej) będą określane jako czujka. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do systemu połączeń wewnętrznych czujki

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50131-2-6:2012/Ap1:2014-12P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50131-2-6:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)
Data publikacji 13-12-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50131-2-6:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50131-2-6:2009 - wersja angielska
ICS 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 50131-2-6:2012/IS1:2014-08E, PN-EN 50131-2-6:2012/IS1:2014-08P, PN-EN 50131-2-6:2012/Ap1:2014-12P