PN-EN 50131-2-5:2010 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych

Zakres

Opisano dualne pasywne czujki podczerwieni i ultradźwiękowe instalowane w budynkach i pozwalające uzyskać stopnie ochrony od 1 do 4 (patrz EN 50131-1), czujki z określonym lub nieokreślonym oprzewodowaniem lub bezprzewodowe, i wykorzystujące klasy środowiska od I do IV (patrz EN 50130-5). Nie określono wymagań dotyczących dualnych pasywnych czujek podczerwieni i ultradźwiękowych przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych. Czujka powinna spełniać wszystkie wymagania określonego stopnia. Czujka może realizować funkcje dodatkowe względem podstawowych określonych w niniejszej normie, pod warunkiem, że nie mają one wpływu na poprawną realizację funkcji podstawowych. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy połączeń wewnętrznych systemu

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50131-2-5:2010 - wersja polska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych
Data publikacji 01-10-2010
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50131-2-5:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50131-2-5:2009 - wersja angielska
ICS 13.310, 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08E, PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08P