PN-EN 50131-2-2:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Wymagania dla pasywnych czujek podczerwieni

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i badania dla pasywnych czujek podczerwieni instalowanych w budynkach, mających stopnie zabezpieczenia od 1 do 4 (patrz EN 50131-1), korzystających z okablowania z połączeniami dedykowanymi lub niededykowanymi oraz dla czujek bezprzewodowych, dla klas środowiskowych od I do IV (patrz EN 50130-5). W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących pasywnych czujek podczerwieni przeznaczonych do instalacji zewnętrznych.
Zadaniem czujki jest wykrywanie szerokiego widma promieniowania podczerwonego emitowanego przez intruza, analiza otrzymanych sygnałów oraz zapewnienie niezbędnego zakresu sygnałów lub komunikatów do wykorzystania przez pozostałą część systemu sygnalizacji włamania.
Wymagania niniejszego dokumentu stosuje się w zależności od stopnia zabezpieczenia, przy czym istotne jest, aby czujka spełniała wszystkie wymagania określone dla danego stopnia.
Funkcje dodatkowe do funkcji obowiązkowych określonych w niniejszym dokumencie mogą być dołączone do czujki, o ile nie mają wpływu na prawidłowe działanie funkcji obowiązkowych.
Wymagania dotyczące połączeń wewnętrznych systemu nie są zawarte w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50131-2-2:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Wymagania dla pasywnych czujek podczerwieni
Data publikacji 07-10-2022
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50131-2-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50131-2-2:2018-01 - wersja angielska
ICS 13.310