PN-EN 50121-3-1:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące emisji i odporności dla wszystkich typów taboru. Obejmuje ona pojazdy trakcyjne, wagony i pociągi zespołowe, z pojazdami miejskimi do stosowania na ulicach miast włącznie. W niniejszej Normie Europejskiej podano limity emisji od taboru do środowiska.
Zakres niniejszej części normy kończy się na interfejsie pomiędzy taborem a jego indywidualnymi elektrycznymi wejściami i wyjściami. W przypadku lokomotyw, pociągów zespołowych, tramwajów itp. jest to odbierak prądu (pantograf, odbierak prądu z trzeciej szyny). W przypadku wagonów jest to złącze pomocniczego zasilania AC lub DC. Jednakże ponieważ odbierak prądu jest częścią taboru trakcyjnego, nie jest możliwe całkowite wyłączenie wpływu tego interfejsu z linię zasilającą. Dla minimalizacji tych efektów zaprojektowane zostało badanie przy niskiej prędkości.
W systemie kolei mogą występować dodatkowe wymagania dotyczące kompatybilności określone w planie EMC (np. takie, jak podano w EN 50238).
Zasadniczo wszystkie aparaty do zabudowy na pojeździe spełniają wymagania EN 50121-3-2. W wyjątkowych przypadkach, tam gdzie aparat spełnia wymagania innej normy EMC, a pełna zgodność z EN 50121-3-2 nie jest potwierdzona, EMC zapewniona jest przez odpowiednie środki integracji aparatu w systemie pojazdu i/lub poprzez odpowiednią analizę EMC i badania, które uzasadniają odstąpienie od EN 50121-3-2.
Zaburzeniami elektromagnetycznymi dotyczącymi systemu kolei jako całości zajęto się w EN 50121-2.
Niniejsze szczególne warunki należy stosować w powiązaniu z ogólnymi warunkami podanymi w EN 50121-1.
Rozpatrzono zakres częstotliwości od 0 Hz (DC) do 400 GHz. Nie ma konieczności wykonywania pomiarów przy częstotliwościach, dla których nie określono żadnego wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-3-1:2017-05 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd
Data publikacji 07-11-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-3-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50121-3-1:2015-10 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 33.100.01, 45.140