PN-EN 50065-4-5:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-5:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający

Zakres

Przedstawiono filtry separujące stosowane w systemach komunikacyjnych wykorzystujących sieć elektroenergetyczną jednofazową lub wielofazową do przesyłania sygnałów o napięciu między przewodem fazowym i liniowym nie przewyższającym 250 V prądu przemiennego i o prądzie znamionowym nie przewyższającym 125 A, przeznaczone dla stałych instalacji w gospodarstwach domowych i podobnych, w tym w budynkach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych - w celu kontroli sprzężenia sygnałów między siecią dystrybutora energii elektrycznej i odbiorcy w systemach komunikacyjnych wykorzystujących sieć elektroenergetyczną do przesyłania sygnałów. Zdefiniowano minimalną impedancję w odnośnym (-ych) zakresie (-ach) częstotliwości na zaciskach wejściowych i wyjściowych filtru, i minimalne tłumienie sygnałów transmitowanych przez filtr

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 24-03-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50065-4-5:2005 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający
Data publikacji 17-03-2005
Data wycofania 22-08-2023
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-5:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-4-5:2003 - wersja angielska
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-5:2023-08 - wersja angielska