PN-EN 50065-4-5:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-5:2005 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr separujący

Zakres

Przedstawiono filtry separujące stosowane w systemach komunikacyjnych wykorzystujących sieć elektroenergetyczną jednofazową lub wielofazową do przesyłania sygnałów o napięciu między przewodem fazowym i liniowym nie przewyższającym 250 V prądu przemiennego i o prądzie znamionowym nie przewyższającym 125 A, przeznaczone dla stałych instalacji w gospodarstwach domowych i podobnych włączając budynki mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. Filtry te są stosowane w celu kontroli sprzężenia sygnałów między siecią dystrybutora energii elektrycznej i odbiorcy w systemach komunikacyjnych wykorzystujących sieć elektroenergetyczną do przesyłania sygnałów. Zdefiniowano minimalną impedancję w odnośnym zakresie (ach) częstotliwości na zaciskach wejściowych i wyjściowych filtru i minimalne tłumienie sygnałów transmitowanych przez filtr

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-5:2003 - wersja angielska
Tytuł Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr separujący
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 17-03-2005
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-5:2003 [IDT]
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-5:2005 - wersja polska