PN-EN 50065-4-5:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy filtrów rozdzielających w systemie transmisji danych przez sieć zasilającą, przeznaczonych dla sieci dostawców energii lub instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych i podobnych stałych instalacji, włączając w to instalacje w tym budynkach mieszkalnych, handlowych i lekkich budynkach przemysłowych.
Filtry te są stosowane do sprzęgu sygnałów między dwoma obwodami systemu transmisji danych przez sieć zasilającą, jak pokazano na Rysunku 1.
Niniejszy dokument definiuje w odnośnym zakresie częstotliwości:
- minimalną impedancję na zaciskach wejściowych i wyjściowych filtra,
- minimalne tłumienie sygnałów transmitowanych przez filtr.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-5:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający
Data publikacji 22-08-2023
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-5:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-4-5:2005 - wersja polska
ICS 31.160, 97.120, 33.040.30