PN-EN 50065-4-2:2002/A2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym uzupełnieniu normy PN-EN 50065-4-2:2002 wprowadzono szereg zmian. Tytuł normy zmieniono na: "Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz. Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgajace - Wymagania bezpieczeństwa". Dodano nowe akapity lub wprowadzono zmiany w rozdziałach 10, 15, 23 i 25. Zmiany dotyczą głównie zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym, zwarciami, odporności elektrycznej i wytrzymałości dieelektrycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-2:2002/A2:2005 - wersja angielska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-07-2005
Data wycofania 24-10-2008
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-2:2001/A2:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 31.160, 33.040.30