PN-EN 469:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne poziomy wymagań użytkowych dotyczących odzieży chroniącej przed gorącem i ogniem zaprojektowanej do stosowania w czasie akcji przeciwpożarowych, z wyłączeniem odzieży stosowanej podczas akcji przeciwpożarowych na przestrzeni otwartej (EN 15614) lub specjalistycznych akcji przeciwpożarowych (EN 1486).
W niniejszej Normie Europejskiej podane zostały dwa poziomy wymagań użytkowych wg 6.3, 6.4, 6.12 i 6.13:
— poziom drugi ochrony cieplnej (oznaczony jako X2) jest poziomem wyższym;
— poziom pierwszy (oznaczony jako X1) jest poziomem niższym.
W niniejszej Normie Europejskiej omówiono ogólną budowę odzieży, minimalne poziomy właściwości użytkowych stosowanych materiałów, metody badania stosowane do określenia poziomów właściwości użytkowych oraz oznakowanie i informacje dostarczane przez producenta.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ochrony przed innymi zagrożeniami, takimi jak zagrożenia chemiczne, elektryczne, biologiczne, radiacyjne bądź związane z niezapewnieniem wysokiej widzialności. Norma nie dotyczy także ochrony głowy, dłoni i stóp. Powyższe aspekty mogą być przedmiotem innych Norm Europejskich. Jednakże w niniejszej Normie Europejskiej przewidziano sytuację przypadkowego ochlapania odzieży cieczą chemiczną lub palną.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 469:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej
Data publikacji 06-11-2014
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 469:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 469:2008 - wersja polska
ICS 13.340.10