PN-EN 45556:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Ogólna metoda szacowania odsetka ponownie używanych komponentów w przypadku produktów związanych z energią

Zakres

Ten dokument ma na celu oszacowanie odsetka ponownie używanych komponentów w produktach związanych z energią na poziomie ogólnym, i może mieć zastosowanie na każdym etapie żywotności produktu.
Dokument jest przeznaczony do użytku przez komitety techniczne ds. produktu podczas wytwarzania produktu lub grupy produktów, standardów. Dokument można stosować w przypadkach, gdy nie istnieje żaden standard specyficzny dla danego produktu.
Kwestie takie jak wydajność, walidacja, weryfikacja i przydatność ponownie używanych komponentów nie są objęte zakresem tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45556:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Ogólna metoda szacowania odsetka ponownie używanych komponentów w przypadku produktów związanych z energią
Data publikacji 24-01-2020
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 327, Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
Wprowadza EN 45556:2019 [IDT]
ICS 29.020, 13.030.50, 31.020