PN-EN 441-7:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23953-2:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Meble chłodnicze -- Część 7: Sprawdzanie odszraniania

Zakres

Określono sposób postępowania podczas sprawdzania odszraniania mebli chłodniczych. Warunki badań wyszczególniono w opisie próby sprawdzania temperatury. Badania tego nie stosuje się do mebli chłodniczych lub wydzielonych części tych mebli, z odszranianiem ręcznym

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 441-7:2001 - wersja polska
Tytuł Meble chłodnicze -- Część 7: Sprawdzanie odszraniania
Data publikacji 20-09-2001
Data wycofania 15-03-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 441-7:1994 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 1992-4:1996 - wersja polska
ICS 97.130.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23953-2:2006 - wersja angielska