PN-EN 441-12:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23953-2:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Meble chłodnicze -- Część 12: Pomiar wydajności instalacji ziębniczych mebli z zespołem skraplającym oddalonym od mebla chłodniczego

Zakres

Określono terminologię, ogólne wymagania mechaniczne i fizyczne, warunki wykonywania badań oraz dane dotyczące instalowania, konserwacji i użytkowania mebli chłodniczych przeznaczonych do sprzedaży i ekspozycji żywności. Podano sposób prowadzenia pomiarów podczas prób określania wydajności instalacji ziębniczych mebli, gdy zamierzone warunki eksploatacji przewidują instalowanie zespołu skraplającego oddalonego od mebla chłodniczego oraz wymagają stosowania sprężarkowego systemu ziębienia bezpośredniego lub systemu ziębienia pośredniego

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 441-12:2002 - wersja polska
Tytuł Meble chłodnicze -- Część 12: Pomiar wydajności instalacji ziębniczych mebli z zespołem skraplającym oddalonym od mebla chłodniczego
Data publikacji 05-11-2002
Data wycofania 15-03-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 441-12:1997 [IDT]
ICS 97.130.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23953-2:2006 - wersja angielska