PN-EN 419221-5:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Profile zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych TSP -- Część 5: Moduł kryptograficzny dla usług zaufania

Zakres

Niniejsza część normy EN 419221 określa Profil Zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych odpowiednich do stosowania przez dostawców usług zaufania wspierających operacje podpisu elektronicznego i operacje elektronicznego pieczętowania, wydawanie i odwoływanie certyfikatu, operacje znakowania czasem oraz usługi uwierzytelniania, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 eIDAS) [10]. Profil Zabezpieczeń obejmuje również opcjonalne wsparcie dla tworzenia chronionej kopii kluczy.
Dokument uwzględnia zasady i konwencje określone w Common Criteria Część 1 [CC1], Załącznik B „Specyfikacja Profili Zabezpieczeń".

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 419221-5:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Profile zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych TSP -- Część 5: Moduł kryptograficzny dla usług zaufania
Data publikacji 06-08-2018
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza EN 419221-5:2018 [IDT]
ICS 35.240.30, 35.040.01