PN-EN 384:2016-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 384+A1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje metodę ustalania wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości gatunków pochodzących ze zdefiniowanej populacji, drewna konstrukcyjnego sortowanego wizualnie i/lub klas wytrzymałościowych drewna konstrukcyjnego, sortowanego maszynowo. Dodatkowo obejmuje etapy pobierania i testowania próbek oraz analizy i prezentacji wyników.
Norma podaje metody określania wytrzymałości, sztywności i gęstości właściwości drewna konstrukcyjnego na podstawie badań próbki roboczej wolnej od wad.
Wartości określone zgodnie z tą normą, w zakresie właściwości mechanicznych i gęstości, umożliwiają przypisywanie gatunków i klas sortowniczych do klas wytrzymałościowych wg. EN 338.
UWAGA 1 Dla przypisania klas i gatunków do klas wytrzymałości według EN 338 należy określić za pomocą badań tylko trzy właściwości, tj: wytrzymałość na zginanie lub rozciąganie, moduł sprężystości wzdłuż włókien przy zginaniu lub rozciąganiu i gęstość, inne właściwości mogą być obliczona zgodnie z Tablicą 2.
UWAGA 2 W EN 1912 podano przykłady ustalonych klas wizualnych przypisanych do klasy wytrzymałości

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 384:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości
Data publikacji 25-10-2016
Data wycofania 12-12-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 384:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 384:2011 - wersja polska
ICS 79.040
Zastąpiona przez PN-EN 384+A1:2018-12 - wersja angielska