PN-EN 374-1:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 374-1:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami -- Terminologia i wymagania

Zakres

Określono wymagania ogólne dotyczące rękawic chroniących użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami. Ustalono terminologię dotyczącą: materiału rękawicy, rękawic chroniących przed mikroorganizmami, degradacji, przesiąkania, przenikania, czasu przebicia, szybkości przenikania, medium zbierającego, techniki analitycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 374-1:1998 - wersja polska
Tytuł Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami -- Terminologia i wymagania
Data publikacji 26-02-1998
Data wycofania 15-05-2004
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 374-1:1994 [IDT]
ICS 01.040.13, 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN 374-1:2004 - wersja angielska