PN-EN 374-1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 374-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania

Zakres

Określono wymagania dotyczące rękawic chroniących użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami. Ustalono terminologię dotyczącą: materiału rękawicy, rękawic chroniących przed mikroorganizmami, degradacji, przesiąkania, przenikania, środków chemicznych stosowanych do badań, czasu przebicia. Wymagania dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi nie zostały opisane

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 374-1:2004 - wersja angielska
Tytuł Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania
Data publikacji 15-05-2004
Data wycofania 28-09-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 374-1:2003 [IDT]
Dyrektywa 89/686/EEC
Zastępuje PN-EN 374-1:1998 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN 374-1:2005 - wersja polska