PN-EN 303-2:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Kotły grzewcze -- Część 2: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kotłów użytkowanych do centralnego ogrzewania zgodnie z EN 303-1: 2017 o nominalnej mocy cieplnej do 1 000 kW i EN 303-4 do nominalnej mocy cieplnej 70 kW z wymuszonym nadmuchem zgodnie EN 267, które są przeznaczone do pracy z paliwami ciekłymi.
Wymagane parametry wg niniejszej normy odnoszą się do badań typu kotłów grzewczych (kotłów standardowych, niskotemperaturowych i kondensacyjnych), które poddaje się badaniom się na stanowisku zgodnym wymaganiami podanymi w EN 304.
Niniejszą normę stosuje się również do kotłów z zamkniętą komorą określonych w EN 15035 w odniesieniu do sprawności i emisji.
Niniejsza norma może być również wykorzystana do oceny zestawów kocioł-palnik.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 303-2:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Kotły grzewcze -- Część 2: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi
Data publikacji 27-09-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 303-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15034:2006 - wersja angielska, PN-EN 303-2:2000/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 15034:2006/AC:2008 - wersja angielska, PN-EN 303-2:2000 - wersja polska
ICS 91.140.10