PN-EN 29104:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20456:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Pomiar strumienia płynu w przewodach zamkniętych -- Metody wyznaczania właściwości przepływomierzy elektromagnetycznych do cieczy

Zakres

Określono jednolitą metodę sprawdzania właściwości, gdy na przyrząd pomiarowy działają określone wielkości wpływające, jak również metodę przedstawienia wyników pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 29104:2003 - wersja angielska
Tytuł Pomiar strumienia płynu w przewodach zamkniętych -- Metody wyznaczania właściwości przepływomierzy elektromagnetycznych do cieczy
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 10-03-2020
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 29104:1993 [IDT], ISO 9104:1991 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9104:1996 - wersja polska, PN-ISO 9104:1996/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20456:2020-03 - wersja angielska