PN-ISO 9104:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 29104:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Pomiar strumienia masy lub strumienia objętości płynu w przewodach -- Metody oceny właściwości przepływomierzy elektromagnetycznych do cieczy

Zakres

Opisano metody, które powinni stosować producenci w celu określania właściwości ich wyrobów i użytkownicy w celu sprawdzenia właściwości deklarowanych przez producentów. Warunki badań odtwarzają warunki, jakie występują zwykle podczas użytkowania. Wartości określone w normie powinny być stosowane, jeśli producent nie określi innych warunków. PN-ISO 9104 stosuje się do oceny właściwości przepływomierzy elektromagnetycznych podlegających wpływowi określonych wielkości

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 9104:1996/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9104:1996 - wersja polska
Tytuł Pomiar strumienia masy lub strumienia objętości płynu w przewodach -- Metody oceny właściwości przepływomierzy elektromagnetycznych do cieczy
Data publikacji 21-03-1996
Data wycofania 15-10-2003
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza ISO 9104:1991 [IDT]
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 29104:2003 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 9104:1996/Ap1:1999P