PN-EN 234:2002 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania

Zakres

Podano wymagania dotyczące wymiarów i sposobu znakowania zwoików tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania, maksymalne dopuszczalne zawartości pewnych metali ciężkich, monomeru chlorku winylu i formaldehydu oraz symbole graficzne, które są stosowane do znakowania pasowania wzoru, sposobu nakładania kleju i sposobu usuwania tapety z podłoża budowlanego. Opisano odporność na ścieranie na mokro, odporność na zmywanie oraz odporność barwy na działanie światła, symbole graficzne oznakowania pasowania wzoru, sposobu nakładania kleju, sposobu usuwania tapety z podłoża i inne symbole, znakowanie, oznaczenie tapety oraz wymagania środowiskowe

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 234:2002 - wersja polska
Tytuł Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania
Data publikacji 27-12-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 234:1989 [IDT], EN 234:1989/A1:1996 [IDT], EN 234:1989/AC:1997 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC, 89/106/EEC, 89/106/EEC
Zastępuje PN-EN 234:2002 - wersja angielska
ICS 91.180