PN-B-02000:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1990:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości

Zakres

Podano 25 terminów z definicjami dotyczących obciążeń budowli. Opisano symbole użyte w normie. Ustalono kryteria klasyfikacji obciążeń. Omówiono zasady ustalania wartości obciążeń występujące w stadium eksploatacji, montażu i wykonywania. Podano zasady ustalania kombinacji obciążeń. Norma ma zastosowanie przy obliczeniach projektowych konstrukcji

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02000:1982 - wersja polska
Tytuł Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości
Data publikacji 28-06-1982
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Zastępuje PN-B-02009:1974 - wersja polska
ICS 91.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 1990:2004 - wersja polska