PN-B-02001:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1990:2004 - wersja polska, PN-EN 1991-1-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe

Zakres

Omówiono zasady ustalenia obciążeń ciężarem własnym konstrukcji, obciążeń gruntem i obciążeń od wstępnego sprężania konstrukcji. Podano wartości współczynnika obciążeń. W załącznikach podano zestawienia tabelaryczne wartości charakterystycznych materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji budowlanych oraz gruntu. Norma ma zastosowanie przy obliczeniach statycznych budowli

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02001:1982 - wersja polska
Tytuł Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe
Data publikacji 28-06-1982
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Zastępuje PN-B-02009:1974 - wersja polska
ICS 91.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 1991-1-1:2004 - wersja polska, PN-EN 1990:2004 - wersja polska