PN-B-02003:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1990:2004 - wersja polska, PN-EN 1991-1-1:2004 - wersja polska, PN-EN 1991-1-6:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Zakres

Omówiono zasady ustalania obciążeń zmiennych. Określono wartości charakterystyczne obciążeń zmiennych technologicznych i montażowych (tablice). Podano obliczenia dotyczące zmniejszenia obciążeń zmiennych, uwzględniono obciążenia dynamiczne. W załącznikach podano zestawienia tabelaryczne wartości charakterystycznych materiałów i wyrobów. Norma ma zastosowanie przy obliczeniach statycznych budowli

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02003:1982 - wersja polska
Tytuł Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
Data publikacji 28-06-1982
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Zastępuje PN-B-02009:1974 - wersja polska
ICS 91.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 1991-1-6:2007 - wersja polska, PN-EN 1991-1-1:2004 - wersja polska, PN-EN 1990:2004 - wersja polska