PN-EN 1991-1-6:2007 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

Zakres

Podano zasady i ogólne reguły do określania oddziaływań, które powinny być uwzględnione podczas wykonywania budynków i obiektów inżynierskich. Podano także reguły określania oddziaływań na konstrukcje pomocnicze (formy, rusztowania itp.)

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1991-1-6:2007 - wersja polska
Tytuł Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
Data publikacji 08-11-2007
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1991-1-6:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1991-1-6:2005 - wersja angielska, PN-B-02003:1982 - wersja polska, PN-EN 1991-1-6:2005 - wersja niemiecka
ICS 91.010.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07P, PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010P, PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010P, PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008P