PN-EN 1993-1-12:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie

Zakres

Podano reguły, które w powiązaniu z innymi częściami ogólnymi Eurokodu 3 (EN 1993-1-1 do EN 1993-1-11) umożliwiają projektowanie konstrukcji ze stali gatunków wyższych niż S 460 do S 700 włącznie

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1993-1-12:2008/Ap1:2010P
View FilePN-EN 1993-1-12:2008/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1993-1-12:2008 - wersja polska
Tytuł Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie
Data publikacji 03-12-2008
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1993-1-12:2007 [IDT]
Zastępuje PN-B-03200:1990 - wersja polska, PN-EN 1993-1-12:2007 - wersja angielska
ICS 91.010.30, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN 1993-1-12:2008/AC:2009P, PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010P, PN-EN 1993-1-12:2008/Ap1:2010P