PN-EN 1993-1-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

Zakres

Podano postanowienia uzupełniające do projektowania budynków i konstrukcji inżynierskich, które rozszerzają zakres stosowania norm EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 i EN1993-1-8 o stale nierdzewne: austenityczne, austenityczno-ferrytyczne i ferrytyczne

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1993-1-4:2007/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1993-1-4:2007 - wersja polska
Tytuł Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych
Data publikacji 25-10-2007
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1993-1-4:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1993-1-4:2006 - wersja angielska, PN-B-03200:1990 - wersja polska
ICS 91.040.01, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN 1993-1-4:2007/A1:2015-08E, PN-EN 1993-1-4:2007/Ap1:2010P, PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010P, PN-EN 1993-1-4:2007/A2:2021-11E