PN-EN 1993-1-11:2008 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

Zakres

Podano reguły projektowania konstrukcji z cięgnami stalowymi, które są łączone z konstrukcją w sposób umożliwiający ich regulację i wymianę. Podano także zasady ustalania wymagań technicznych dla prefabrykowanych elementów cięgien

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1993-1-11:2008 - wersja polska
Tytuł Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe
Data publikacji 25-06-2008
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1993-1-11:2006 [IDT]
Zastępuje PN-B-03200:1990 - wersja polska, PN-EN 1993-1-11:2006 - wersja angielska
ICS 93.040, 91.010.30, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010P, PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010P, PN-EN 1993-1-11:2008/AC:2009P