PN-EN 1992-1-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

Zakres

Podano zasady stosowane przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich z betonu. Eurokod 2 jest zgodny z zasadami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji, których podstawy projektowania i sprawdzania podane są w EN 1990. Eurokod 2 dotyczy tylko wymagań dla nośności, użytkowalności, trwałości i odporności ogniowej konstrukcji z betonu. Inne wymagania, np. dotyczące izolacji termicznej lub akustycznej nie są uwzględniane. Niniejsza część dotyczy projektowania konstrukcji z betonu w sytuacji wyjątkowej oddziaływania pożaru i powinna być stosowana łącznie z EN 1992-1-1 oraz EN 1991-1-2. Podane są tylko różnice lub uzupełnienia w stosunku do projektowania w temperaturze normalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1992-1-2:2008 - wersja polska
Tytuł Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
Data publikacji 29-05-2008
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza EN 1992-1-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1992-1-2:2005 - wersja angielska, PN-EN 1992-1-2:2005 - wersja niemiecka
ICS 13.220.50, 91.010.30, 91.080.40
Elementy dodatkowe PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010P, PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010P, PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008P, PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09P