PN-EN 1991-1-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

Zakres

Opisano oddziaływania termiczne i mechaniczne (bezpośrednie i pośrednie) na konstrukcje w warunkach pożaru. Ustalono, że niniejsza część jest przeznaczona do stosowania łącznie z częściami pożarowymi prEN 1992 do prEN 1996 i prEN 1999, w których określono zasady projektowania konstrukcji z uwagi na odporność ogniową. Stwierdzono, że części pożarowe Eurokodów konstrukcyjnych dotyczą specyficznych aspektów biernej ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem projektownia konstrukcji oraz ich części w celu zapewnienia odpowiedniej nośności i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru. Podano, że opisane metody stosuje się do budynków z obciążeniem ogniowym odnoszącym sie do budynku i jego użytkownika

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1991-1-2:2006 - wersja polska
Tytuł Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
Data publikacji 13-04-2006
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1991-1-2:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1991-1-2:2005 - wersja angielska, PN-EN 1991-1-2:2005 - wersja niemiecka
ICS 13.220.50, 91.010.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07P, PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010P, PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010P, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009P, PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12P