PN-EN 1930:2012 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Artykuły dla dzieci -- Barierki bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla dziecięcych barierek bezpieczeństwa do użytku domowego, przeznaczonych do zamocowania w poprzek przejść wewnątrz mieszkania, ograniczających dostęp dziecku i zapobiegających przechodzeniu małych dzieci w wieku do 24 miesięcy.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania w przypadku wyrobów przeznaczonych do zamocowania w oknach.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1930:2012 - wersja polska
Tytuł Artykuły dla dzieci -- Barierki bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 19-08-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 1930:2011 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
Zastępuje PN-EN 1930:2002 - wersja polska, PN-EN 1930:2002/A1:2006 - wersja polska
ICS 97.190