PN-ISO 3012:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie siarki tiolowej (merkaptanowej) w lekkich i średnich destylatach paliwowych -- Metoda potencjometryczna

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania siarki tiolowej (merkaptanowej)
w lekkich destylatach takich jak benzyny i frakcje benzynowe oraz w średnich destylatach paliwowych takich jak nafty i oleje napędowe, w zakresie od 0,000 3 % (m/m) do 0,010 0 % (m/m) (3 mg/kg do 100 mg/kg). Składniki siarkoorganiczne takie jak siarczki, disiarczki i tiofen nie przeszkadzają. Siarka elementarna nie przeszkadza, jeżeli jej zawartość jest niższa niż 0,000 5 % (m/m). Siarkowodór przeszkadza, jeżeli nie został usunięty, jak opisano w 8.2.

UWAGA Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej termin „% (m/m)” jest używany do wyrażania ułamka masowego materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3012:2017-03 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie siarki tiolowej (merkaptanowej) w lekkich i średnich destylatach paliwowych -- Metoda potencjometryczna
Data publikacji 02-03-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza ISO 3012:1999 [IDT]
ICS 75.160.20