PN-EN 1852-1+A1:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszej części EN 1852 określono wymagania dotyczące rur o ściankach litych z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyciskanymi z tego samego tworzywa/mieszanki w całej ściance, kształtek i systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do stosowania:
- w podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”) i
- w podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „D”) oraz poza nimi.
Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „U” i „UD”. Niniejsza norma jest stosowana dla polipropylenu (PP) bez mineralnych modyfikatorów. W niniejszej normie określono również parametry wykonania badań zgodnych z normami powołanymi.
UWAGA 1 Rury wielowarstwowe o ściankach litych o różnym składzie w całej ściance i spienione rury rdzeniowe objęte są normą EN 13476-2 [1] (patrz CEN ISO/TR 27165 [2]).
W niniejszej normie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur oraz określono zalecenia dotyczące barwy.
UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.
W połączeniu z CEN/TS 1852-2 niniejsza norma jest stosowana do rur i kształtek z PP, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz nie polimerowych, przeznaczonych do podziemnych systemów przewodów rurowych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji. Kształtki mogą być wykonane metodą wtryskiwania lub z elementów prefabrykowanych z rur i/lub elementów wtryskiwanych.
UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku C można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą normą, gdy są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymaganiami w Tablicy 14.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1852-1+A1:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 14-03-2023
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1852-1:2018+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1852-1:2018-02 - wersja angielska, PN-EN 1852-1:2018-02 - wersja polska
ICS 23.040.05