PN-EN 14366+A1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych

Zakres

Niniejszy dokument:
- określa metody pomiarów laboratoryjnych dźwięku powietrznego i materiałowego powstającego w instalacjach odprowadzających ścieki i wody deszczowe;
- określa sposób wyrażania wyników.
Ma zastosowanie do systemów rur kanalizacyjnych i ich części, ale nie do rzeczywistych źródeł ścieków, np. umywalek, toalet i wanien lub innych czynnych urządzeń. Dotyczy instalacji z naturalną wentylacją i wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów o powszechnie stosowanych średnicach (do 150 mm).
Wyniki badania można wykorzystać do porównania wyrobów i materiałów, ale nie można ich użyć jako wartości uzyskanych w budynkach „in situ”; wartości „in situ” można przewidzieć przy użyciu procedury opisanej w EN 12354-5: 2009, 5.5, która przenosi dane laboratoryjne do danych terenowych, zakładając, że instalacja „in situ” jest dokładnie taka sama jak ta opisana w raporcie z badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14366+A1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych
Data publikacji 11-03-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN 14366:2004+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14366:2006 - wersja polska
ICS 17.140.20, 91.140.80