PN-EN 17649:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i system zarządzania integralnością rurociągu (PIMS) -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz systemu zarządzania integralnością rurociągu (PIMS). System SMS dotyczy operatorów systemów infrastruktury gazowej. System PIMS dotyczy operatorów systemów infrastruktury gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 16 bar.
W niniejszym dokumencie odniesiono się do wszystkich czynności i procesów związanych z aspektami bezpieczeństwa, wykonywanych przez operatorów systemów infrastruktury gazowej, w tym czynności powierzonych wykonawcom. Uwzględniono w nim postanowienia dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury gazowej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do infrastruktury służącej do transportu przetworzonego, nietoksycznego i niekorozyjnego gazu ziemnego zgodnie z EN ISO 13686 oraz gazów takich jak biometan i wodór oraz mieszanin tych gazów z gazem ziemnym.
Niniejszy dokument obejmuje również gazy sklasyfikowane jako grupa H, które mają być przesyłane, zatłaczane do i z magazynów, dystrybuowane i wykorzystywane zgodnie z EN 16726. Wymagania dla biometanu i metody badań biometanu w punkcie wejścia do sieci gazu ziemnego znajdują się w normie EN 16723-1.
Niniejszy dokument może mieć zastosowanie do infrastruktury gazowej transportującej gazy z 3. rodziny gazów sklasyfikowanych w EN 437 lub innych gazów, takich jak dwutlenek węgla.
Z niniejszego dokumentu są wyłączone szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Do nich mają zastosowanie inne Normy Europejskie i/lub międzynarodowe, np. ISO 45001.
W niniejszym dokumencie określono wspólne podstawowe zasady dotyczące infrastruktury gazowej. Ważne jest, aby użytkownicy niniejszej normy mieli świadomość, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub kodeksy postępowania. Niniejszy dokument przeznaczony jest do stosowania w połączeniu z tymi normami krajowymi lub/i kodeksami postępowania stanowiącymi rozwinięcie wspomnianych powyżej podstawowych zasad.
W przypadku konfliktów wynikających z bardziej restrykcyjnych wymagań w prawodawstwie krajowym/przepisach krajowych w porównaniu z wymaganiami niniejszego dokumentu przyjmuje się, że prawodawstwo krajowe/przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
UWAGA CEN/TR 13737 (wszystkie części) zawiera:
— wyjaśnienie odpowiedniego prawodawstwa/przepisów obowiązujących w danym kraju;
— w stosownych przypadkach, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
— krajowe punkty kontaktowe do uzyskania najnowszych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17649:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i system zarządzania integralnością rurociągu (PIMS) -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 18-01-2023
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 17649:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielska, PN-EN 15399:2019-02 - wersja polska, PN-EN 16348:2013-10 - wersja angielska, PN-EN 16348:2013-10 - wersja polska
ICS 23.040.01, 75.200, 03.100.70