PN-EN 17468-1:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby włóknisto-cementowe -- Badanie odporności na wyrywanie łączników mocujących i wytrzymałości na ścinanie oraz obliczenia wytrzymałości na zginanie -- Część 1: Płyty płaskie

Zakres

Dokument określa metodę oceny wytrzymałości na wyrywanie (w badaniu rozciągania/ściskania łączników przechodzących przez arkusze), wytrzymałości na ścinanie, wytrzymałości na zginanie i modułu sprężystości na zginanie oraz podaje zalecane wymagania bezpieczeństwa odnośnie do płaskich arkuszy włókno-cementowych do ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykończenia sufitów w oparciu o doświadczenia zdobyte w ciągu ostatnich kilku lat w różnych krajach. Wyniki dotyczą tylko wyrobu włókno-cementowego, a nie całego zestawu mocującego.
UWAGA 1 Niniejsza norma nie uwzględnia możliwości wykorzystania danych odnośnie do charakteru zniszczenia łączników i podłoża powstałego w efekcie wyrywania na potrzeby projektowania płaskich płyt włókno-cementowych dla konkretnych zastosowań. Dane te mogą być decydujące w procesie projektowania i muszą zostać określone metodami badawczymi lub obliczeniowymi zgodnie z odpowiednimi normami projektowymi dla łączników mocujących (np. EN 14592) lub ETA i podłoży (np. Eurokod 3 -dla stali, Eurokod 5 -dla drewna i Eurokod 9 - dla podłoży aluminiowych ) i porównane z wyniki dla wytrzymałości na wyrywanie i ścinanie.
Wyniki mają zastosowanie również do:
— Blach powlekanych lub niepowlekanych produkowanych w tym samym zakładzie produkcyjnym, co badane blachy, pod warunkiem, że blachy tego samego typu mają co najmniej tę samą deklarowaną klasę zgodnie z normą EN 12467:2012+A2:2018, Tabela 6 i co najmniej taką samą grubość nominalną.
— Metoda badawcza może być zastosowana do płaskich arkuszy włóknisto-cementowych teksturowanych lub nieteksturowanych. Wyniki dla arkuszy nieteksturowanych mają zastosowanie do arkuszy teksturowanych, jeśli nominalna minimalna grubość arkusza teksturowanego odpowiada co najmniej nominalnej grubości arkusza nieteksturowanego.
— Tego samego typu głowicy mocującej lub podkładki uszczelniającej, w stosownych przypadkach, jeżeli średnica głowicy mocującej lub podkładki jest większa od badanej o 0 mm do 2 mm .
— Twardość Shore'a A podkładki uszczelniającej, w ocenianych przypadkach, jest w zakresie ± 5 twardości podkładki zastosowanej w badaniu, biorąc pod uwagę, że podkładka jest co najmniej tej samej grubości, materiał podkładki co najmniej takiej samej wytrzymałości, a jej kształt (kopułowy lub płaski) ) odpowiada próbce badanej.
UWAGA 2
A) W przypadku wytrzymałości na wyrywanie, jeżeli średnica otworu wywierconego w płycie włókno-cementowej jest mniejsza lub równa o wartość od 0 mm do 2 mm niż badana średnica trzpienia łącznika, zapewniając , że podczas badania wokół trzpienia elementu złącznego znajduje się wymagany otwór przejściowy.
B) W przypadku wytrzymałości na ścinanie, jeśli średnica wywierconego otworu jest równa średnicy poddanej badaniu.
Dotyczy tylko dostarczonych produktów.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17468-1:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Wyroby włóknisto-cementowe -- Badanie odporności na wyrywanie łączników mocujących i wytrzymałości na ścinanie oraz obliczenia wytrzymałości na zginanie -- Część 1: Płyty płaskie
Data publikacji 26-09-2022
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 17468-1:2022 [IDT]
ICS 91.100.40