PN-EN 17411:2021-04 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Nawozy -- Oznaczanie nadchloranów w nawozach mineralnych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę oznaczania śladowych ilości nadchloranów metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Metodę stosuje się dla nawozów mineralnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17411:2021-04 - wersja polska
Tytuł Nawozy -- Oznaczanie nadchloranów w nawozach mineralnych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
Data publikacji 24-06-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 17411:2020 [IDT]
ICS 65.080