PN-EN 17294:2019-12 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasów organicznych metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania kwasów organicznych w paszach metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD).
Metoda jest przeznaczona do oznaczania kwasu mrówkowego, mlekowego, propionowego, cytrynowego, fumarowego i jabłkowego jako substancji aktywnych w dodatkach paszowych, premiksach, materiałach paszowych, mieszankach paszowych i w wodzie, a w przypadku kwasu octowego w ograniczonym zakresie w tych samych matrycach. Niniejsza metoda umożliwia oznaczanie całkowitego ekstrahowalnego stężenia wyżej wymienionych kwasów organicznych i ich soli.
Wskazane jest, aby użytkownik tej normy określił zakres roboczy metody w przypadku każdego kwasu organicznego. Dolna granica zakresu roboczego zależy od matrycy i występujących interferencji. Wskazane jest uzyskanie zakresu roboczego między 10 mg/l a 100 mg/l.
Niniejsza metoda została z powodzeniem sprawdzona w badaniach międzylaboratoryjnych w zakresie stężeń od 0,02 % aż do 27 % wyżej wymienionych kwasów organicznych.
UWAGA Ograniczenie pojawia się podczas równoczesnego oznaczania wysokiego stężenia kwasu mlekowego i niskiego stężenia kwasu octowego. Jeżeli stosunek stężenia kwasu mlekowego do octowego jest wyższy od 20, oznaczanie kwasu octowego nie jest gwarantowane.
Na podstawie wspomnianego zakresu roboczego, masę próbki i objętość ekstraktu, granice oznaczalności (LOQ), jak obliczono (Tablica 1), mogą być osiągalne.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17294:2019-12 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasów organicznych metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
Data publikacji 20-09-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 17294:2019 [IDT]
ICS 65.120, 71.040.40