PN-EN 17128:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Lekkie pojazdy silnikowe przeznaczone do transportu osób i towarów oraz związane wyposażenie, niewymagające homologacji, do jazdy po drogach -- Lekkie osobiste pojazdy elektryczne (PLEV) -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do lekkich, osobistych pojazdów elektrycznych, całkowicie lub częściowo zasilanych z niezależnych źródeł energii, z systemem samobalansującym lub bez systemu samobalansującego, z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do wynajmu na stacjach bezobsługowych. Niniejszy dokument stosuje się do lekkich, osobistych pojazdów elektrycznych z systemem samobalansującym lub bez systemu samobalansującego, całkowicie lub częściowo zasilanych z niezależnych źródeł energii, wyposażonych w akumulator o napięciu nie większym niż 100 V prądu stałego, bez wbudowanej ładowarki akumulatora lub z wbudowaną ładowarką akumulatora o napięciu wejściowym nie większym niż 240 V prądu przemiennego. W niniejszym dokumencie podano wymagania bezpieczeństwa, metody badań, oznakowanie i informacje dotyczące lekkich osobistych pojazdów elektrycznych w celu ograniczenia ryzyka urazów osób trzecich, jak również użytkowników w trakcie korzystania z pojazdów w przewidywany sposób, tzn. w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, możliwego do przewidzenia przez producenta.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
− pojazdów klasyfikowanych jako zabawki;
− pojazdów bez systemu samobalansującego, które są wyposażone w miejsce do siedzenia;
− pojazdów przeznaczonych do zawodów;
− rowerów ze wspomaganiem elektrycznym (EPAC);
− pojazdów i/lub urządzeń przeznaczonych do stosowania w opiece medycznej;
− pojazdów elektrycznych o maksymalnej prędkości większej niż 25 km/h;
− pojazdów posiadających napięcie znamionowe większe niż 100 V prądu stałego lub 240 V prądu przemiennego;
− pojazdów zrobotyzowanych poruszających się bez operatora w pojeździe.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące pojazdów zrobotyzowanych poruszających się bez operatora w pojeździe podano w EN ISO 13482.
UWAGA 2 Patrz D.2.
UWAGA 3 Lokalne przepisy mogą ograniczać użytkowanie pojazdu do prędkości mniejszej od 25 km/h.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17128:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Lekkie pojazdy silnikowe przeznaczone do transportu osób i towarów oraz związane wyposażenie, niewymagające homologacji, do jazdy po drogach -- Lekkie osobiste pojazdy elektryczne (PLEV) -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 17-03-2021
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 17128:2020 [IDT]
ICS 43.120