PN-EN 17084:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano pomiar toksyczności produktów spalania w oparciu o dwie metody badań:
– Metoda 1: EN ISO 5659-2 Komora dymowa, badanie płaskich próbek za pomocą technik analizy spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR);
– Metoda 2: NF X70-100-2 Piec rurowy, badanie oparte na niewielkiej masie.
UWAGA 1 W niniejszym dokumencie określono również wyposażenie badawcze i podano procedury obliczania wyników do oceny toksyczności i dymu.
UWAGA 2 Niniejszy dokument w uzupełnieniu do innych może być użyty do oznaczania gazów toksycznych z urządzeń zainstalowanych w tunelu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17084:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 17084:2018 [IDT]
ICS 45.060.01, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05E