PN-EN 16931-1+A1:2020-01 - wersja angielska

Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono semantyczny model danych dotyczących podstawowych elementów faktury elektronicznej. Ten model semantyczny zawiera tylko istotne elementy informacyjne, których wymaga faktura elektroniczna dla zapewnienia jej zgodności z prawem (w tym podatkowym) i umożliwienia interoperacyjności w handlu transgranicznym, międzysektorowym i krajowym. Modelu semantycznego mogą używać organizacje w sektorze prywatnym i publicznym do fakturowania zamówień publicznych. Można go też używać do fakturowania transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora prywatnego. Nie został on zaprojektowany do fakturowania konsumentów.
Niniejsza Norma Europejska spełnia co najmniej następujące kryteria:
‒ jest technologicznie neutralna;
‒ jest zgodna z odpowiednimi międzynarodowymi normami fakturowania elektronicznego;
‒ zaleca się, aby stosowanie niniejszej normy było zgodne z wymaganiami dyrektywy 95/46/WE dotyczącymi ochrony danych osobowych, z należytym uwzględnieniem zasad prywatności i ochrony danych na poziomie projektowania, minimalizacji danych, ograniczenia celu wykorzystania, konieczności i proporcjonalności;
‒ jest spójna z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2006/112/WE [2];
‒ umożliwia ustanowienie praktycznych, przyjaznych dla użytkownika, elastycznych i efektywnych kosztowo systemów fakturowania elektronicznego;
‒ uwzględnia specjalne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, jak również instytucji i podmiotów zamawiających szczebla poniżej centralnego;
‒ nadaje się do stosowania w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16931-1+A1:2020-01/AC:2020-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Dostęp do niniejszej publikacji jest sponsorowany przez Komisję Europejską. W celu otrzymania publikacji zapoznaj się z komunikatem PKN na stronie głównej sklepu internetowego: https://sklep.pkn.pl/.
Numer PN-EN 16931-1+A1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej
Data publikacji 20-01-2020
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 271, Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Wprowadza EN 16931-1:2017+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16931-1:2017-10 - wersja angielska, PN-EN 16931-1:2017-10 - wersja polska, PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10 - wersja angielska
ICS 35.240.20, 35.240.63