PN-EN 16931-1:2017-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16931-1+A1:2020-01 - wersja angielska

Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ustanawia semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej. Model semantyczny zawiera tylko elementy informacyjne niezbędne do zapewnienia zgodności prawnej (oraz podatkowej) oraz umożliwiające interoperacyjność w handlu ponad-granicznym, między-sektorowym oraz krajowym. Model semantyczny może być wykorzystywany przez organizacje publiczne oraz prywatne w fakturowaniu dostaw publicznych. Może być także używany w fakturowaniu pomiędzy przedsiębiorstwami sektora prywatnego. Nie została zaprojektowana do fakturowania klientów.
Niniejsza Norma Europejska spełnia co najmniej następujące kryteria:
- jest neutralna technologicznie
- jest zgodna z odpowiednimi międzynarodowymi standardami fakturowania elektronicznego
- stosowanie tej normy powinno spełnić wymogi ochrony danych osobowych dyrektywy 95/46 / WE, przy należytym uwzględnieniu zasad zachowania prywatności i ochrony danych, minimalizacji danych, ograniczenia celu, konieczności i proporcjonalności
- jest zgodna z odpowiednimi przepisami dyrektywy 2006/112/WE
- pozwala na utworzenie praktycznych, przyjaznych dla użytkownika, elastycznych i efektywnych kosztowo systemów fakturowania elektronicznego
- bierze pod uwagę szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, jak również mniejszych instytucji i podmiotów zamawiających
- nadaje się do zastosowania w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką. Dostęp do niniejszej publikacji jest sponsorowany przez Komisję Europejską. W celu otrzymania publikacji zapoznaj się z komunikatem PKN na stronie głównej sklepu internetowego: https://sklep.pkn.pl/
Numer PN-EN 16931-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej
Data publikacji 19-10-2017
Data wycofania 20-01-2020
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 271, Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Wprowadza EN 16931-1:2017 [IDT]
ICS 35.240.20, 35.240.63
Zastąpiona przez PN-EN 16931-1+A1:2020-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10E