PN-EN 16830:2017-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16830:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa, projektowe, konstrukcyjne
i funkcjonalne dla funkcji sterującej temperaturą (TCF) i urządzenia zabezpieczającego przed wypływem spalin (TTB) przeznaczonych do stosowania z palnikami i urządzeniami spalającymi paliwa gazowe lub ciekłe.
Określono również procedury badawcze dla sprawdzenia zgodności z tymi wymaganiami.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do TCF i TTB zasilanych AC i DC (TCF i TTB zasilane z osobnego systemu baterii, przez systemy baterii dla zastosowań przenośnych lub systemy, które są przeznaczone do przyłączenia do sieci zasilającej DC, patrz Załącznik I).
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do elektronicznych TTB i TCF.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16830:2017-05/Ap1:2019-12E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 16830:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą
Data publikacji 30-05-2017
Data wycofania 13-07-2022
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 16830:2017 [IDT]
ICS 91.140.40, 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 16830:2022-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 16830:2017-05/Ap1:2019-12E