PN-EN 16830:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa, projektowe, konstrukcyjne i użytkowe dla Funkcji Sterującej Temperaturą (TCF) i Urządzeń Zabezpieczających przed Wypływem Spalin (TTB) przeznaczonych do stosowania z palnikami i odbiornikami zasilanymi paliwami gazowymi lub płynnymi.
Określa ona także procedury badawcze dla sprawdzenia zgodności z tymi wymaganiami.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do TCF i TTB zasilanych AC i DC (dla TCF i TTB zasilanych systemem autonomicznym baterii, systemem bateryjnym dla urządzeń przenośnych lub systemem, który jest przeznaczony do podłączenia do sieci DC, patrz Załącznik I).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy jedynie TTB i TCF bazujących na systemach elektronicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16830:2017-05/Ap1:2019-12E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 16830:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą
Data publikacji 30-05-2017
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 16830:2017 [IDT]
ICS 91.140.40, 97.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 16830:2017-05/Ap1:2019-12E