PN-EN 15417:2012 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Specjalne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem, które według deklaracji producenta są "kotłami kondensacyjnymi": - typu C (z wyłączeniem urządzeń bez wentylatora) i typu B, - zasilanymi jednym gazem lub kilkoma gazami, które odpowiadają gazom zaliczanym do trzech rodzin, i - o znamionowym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW. Niniejszy dokument dotyczy tylko badań typu. Niniejszy dokument uzupełnia lub modyfikuje normy EN 656, EN 13836 i prEN 15420, nazywane dalej "normami kotłowymi". Zawiera ona dodatkowe wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15417:2012 - wersja polska
Tytuł Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Specjalne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW
Data publikacji 30-08-2012
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 15417:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15417:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.10